Nederlands

Last Night // Dernier soir // L’ultima sera

Categories: English, Français, Italiano, Nederlands | Tags: , , , , , | Comments Off

1 buffet, 16 meals / repas / pasti / maaltijden

Categories: English, Français, Italiano, Nederlands | Tags: , , , , , | Comments Off

Morning After

Categories: English, Français, Italiano, Nederlands | Tags: , | Comments Off

Closing Night

Categories: English, Français, Italiano, Nederlands | Tags: , | Comments Off

Buona notte! Bon nuit! Good night! Goedenacht!

Categories: English, Français, Italiano, Nederlands | Tags: , , | Comments Off

Wat ben je weg te nemen met je?

Deze blog is voor de hele gemeenschap van CREA, het archiveren van onze collectieve ervaring – de ervaring in de sessies, tussen de sessies en na de conferentie.Dus stuur ons een paar punten (of langer) om ons te laten weten wat jij weet.Wat was je ervaring tijdens en na CREA? Wat nam je mee toen je de trap af kwam bij Villa Balbi? Continue reading »

Categories: Nederlands | Tags: , , | Comments Off